50è aniversari

50è aniversari

18 d’octubre de 2009

Nota informativa per a les societats integrades a la Federació Catalana


Creació de Grups de Treball
Els Grups de Treball constituits dintre de la FECAFIL pretenen ser uns conjunts dedicats a la preparació, mitjançant xerrades, conferències, publicacions - impreses o on line- dels col·leccionistes, ja sigui en l'àmbit expositiu o en el del col·leccionisme.

A cada Grup, els seus components, poden contrastar idees, coneixements, estudis dels Reglaments FIP de cada especialitat, amb el que aconseguirem novament estar en els millors llocs de la filatèlia espanyola, a la vegada que millorarem els certàmens locals i/o regionals.

Com preveuren els Estatuts, els components dels Grups de Treball hauran de ser membres d'alguna entitat membre de FECAFIL. Qualsevol col·leccionista podrà formar part d'un o diversos Grups, segons les seves especialitats i coneixements.

En el seu moment, es detallaran amb més amplitud les normes d'actuació i nomenaments dels responsables de grup. Grups de Treball de: -Història Postal; -Temàtica; -Filatèlia Tradicional
-Fiscalotelia; -Aerofilatèlia; -Astrofilatèlia; -Maximofília; -Enteropostals; -Noves tendencies: 1/3 Quadres / Classe Oberta / Bibliografia / Documentació postal i filatèlica.

Coordinació provisional: Secretaria de FECAFIL, per correu electrònic; Jordi Campderrós, per telèfon o correu postal.

Us demanem que en féu la màxima difusió entre els vostres associats, per si estiguéssin interessats a integrar-se en els citats Grups de Treball.