Casa Milà - Barcelona

Casa Milà - Barcelona

23 de juliol de 2007

Activitats de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú

Sobre commemoratiu del IV Memorial Joan Serra Figueras

La Penya ens informa de l'organització d'una Exposició de goigs (col·lecció del Sr. Antoni Segarra) per la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. La inauguració oficial serà el dia 28 de juliol, a les 18 hores. També hi haurà la presentació d'un Goig en honor de la Mare de Déu de les Neus, patrona de Vilanova.
La Penya nos informa de la organización de una Exposición de gozos (goigs) de la colección del Sr. Antoni Segarra, durante la Fiesta Mayor de Vilanova i la Geltrú. La inauguración oficial será el dia 28 de julio, a las 18 horas. También tendrá lugar la presentación de un "Goig" en honor de Ntra. Sra. de las Nieves, patrona de Vilanova.
L'exposició podrà ser visitada fins el dia 4 d'agost en el local
social de la Penya (C/ Marquès del Duero, 15)
La exposición podrá ser visitada hasta el dia 4 de agosto en el
local social de la Penya (C/ Marquès del Duero, 15)
***
36a Exposició filatèlica
Del 19 al 28 d'octubre de 2007. Exposició de caràcter competitiu. Commemoració: 125è aniversari de l'Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú. Tema d'honor "Fires i Congressos", també hi haurà el tema lliure. Més info: http://penyafilatelicavng.blogspot.com/ o per mitjà
**
36a Exposición filatélica
Del 19 al 28 de octubre de 2007. Exposición de carácter competitivo. Conmemoración: 125º aniversario de la Exposición Regional de Vilanova i la Geltrú. Tema de honor "Ferias y Congresos"; también habrá el tema libre. Más info:
ttp://penyafilatelicavng.blogspot.com/ o en el correo-e: pfvilanovailageltru@hotmail.com

21 de juliol de 2007

54a Fira del Cop d'ull a Banyoles (Pla de l'Estany)

Fira de compra, venda i intercanvi d'objectes de col·leccionisme
Feria de compra, venta e intercambio de objetos de coleccionismo
Organització: Secció de filatèlia i numismàtica del Centre Excursionista de Banyoles, amb la col·laboració de l'Excm. Ajuntament de Banyoles
Organización: Sección de filatelia y numismática del Centre Excursionista de Banyoles, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Banyoles

Al Passeig Dalmau de Banyoles, el dia 16 d'agost de 2007,
de 10 a 14 hores
En el Passeig Dalmau de Bayoles, el dia 16 de agosto de 2007, de 10 a 14 horas
***

17 de juliol de 2007

Publicació: Les emissions monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939)

Nova versió, corregida i ampliada, de l'exhaurit El paper moneda català que l'Antoni Turró va publicar l'any 1982. Inclou l'estudi de les poblacions emissores i el catàleg de tots els bitllets oficials emesos. Més de 900 pàgines i prop de 10.000 bitllets catalogats.
***
Nueva versión, corregida y ampliada, de la obra agotada "El paper moneda català" que el Sr. Antoni Turró publicó en el año 1982. Incluye el estudio de las poblaciones emisoras y el catálogo de todos los billetes oficiales emitidos. Más de 900 páginas y cerca de 10.000 billetes catalogados.
Els bitllets són reproduïts a color. Conté el llistat dels bitllets falsificats per enganyar els col·leccionistes. Volum 7è de la col·lecció Història monetària catalana, editat per la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics (Institut d'Estudis Catalans).
***
Los billetes estan reproducidos a todo color. Contiene un listado de billetes falsificados para engañar a los coleccionistas. Volumen 7º de la colección "Història monetària catalana", editado por la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics (Institut d'Estudis Catalans).
^0^
Informació facilitada pel Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, del qual n'és soci l'Antoni Turró.
***
Información facilitada por el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, del cual es socio el Sr. Antoni Turró.

14 de juliol de 2007

Recomanació de la FECAFIL a les entitats federades


La Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, en sessió tinguda a Barcelona el proppassat 26 de maig, va acordar recomanar a les entitats filatèliques federades catalanes que si han de comprar vitrines (o quadres)per a les seves exposicions, que aquestes estiguin preparades per posar-hi 16 fulls, per tal d'adaptar-se a la normativa nacional i europea.
^0^
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, en sesión celebrada en Barcelona el pasado 26 de mayo, acordó recomendar a las entidades filatélicas federadas catalanas que si han de comprar vitrinas (o cuadros) para sus exposiciones, que éstas estén preparadas para albergar 16 hojas, para así poder adaptarse a la normativa nacional y europea.

13 de juliol de 2007

Sallent Filatèlic ens informa de la 50a EXPOFIL

Sallent, del 7 a l'11 de setembre de 2007

Mata-segells especial i segell personalitzat dedicat a Sant Antoni M. Claret
**
Sallent Filatèlic (SAF) ens informa de la organització de la 50a Exposició filatèlica (EXPOFIL) i de la 24a Exposició filatèlica infantil-juvenil, de caràcter comarcal i regional, on hi podran participar tots els posseïdors de la targeta de FESOFI 2007; els socis infantils-juvenils de l'entitat queden especialment convidats a participar-hi, així com els escolars de Sallent.

Edició de 4 sobres especials del certamen
**
L'exposició comptarà amb un mata-segells especial que commemorarà el bicentenari del naixement de Sant Antoni M. Claret, que funcionarà el dissabte 8 de setembre, d'11 a 13 i de 19 a 21 h; es posaran a la venda també un segell personalitzat i 4 sobres especials, de tirada limitada.
**
Informació: Sr. Joan Roca, tel. 938370221; Sr. Jaume Riu, tel. 938370124, Sr. Josep Terradellas, tel. 938371529 i Sr. Miquel Estruch, tel. 938200114.
***
Sallent Filatèlic (SAF) nos informa de la organización de la 50a Exposición filatélica (EXPOFIL) y de la 24a Exposición filatélica infantil-juvenil, de carácter comarcal y regional, donde podran participar todos los poseedores de la tarjeta de FESOFI 2007; los socios infantiles-juveniles de la entidad quedan especialmente invitados a participar, así como los escolares de Sallent.
***
La exposición contará con un matasellos especial que conmemorará el bicentenario del nacimiento de San Antonio M. Claret, que funcionará el sábado 8 de setiembre, de 11 a 13 y de 19 a 21 h; se pondran a la venta también un sello personalizado y 4 sobres especiales, de tirada limitada.
**
Información: Sr. Joan Roca, tel. 938370221; Sr. Jaume Riu, tel. 938370124, Sr. Josep Terradellas, tel. 938371529 y Sr. Miquel Estruch, tel. 938200114.
**

11 de juliol de 2007

Notícies de l'Agrupació Filatèlica del Casino Menestral de Figueres


Aquesta entitat federada ens comunica les activitats que tenen previstes per al dia 12 d'octubre:
21a Fira del Pilar del Col·leccionisme. Plaça de Catalunya (sota cobert). Durant tot el dia.
9a Trobada de plaques de cava (de 10 a 14 hores)
Més info: Agrupació Filatèlica del Casino Menestral Figuerenc.
Tel. 972 67 86 66. info@casinomenestral.com.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació Provincial
i el Casino Menestral de Figueres.
***
Esta entidad federada nos comunica las actividades que tienen previstas para el dia 12 de octubre:
21a Feria del Pilar de Coleccionismo. Plaça de Catalunya (bajo cubierto). Durante todo el dia.
9a Trobada de placas de cava (de 10 a 14 horas)
Más info: Agrupació Filatèlica del Casino Menestral Figuerenc.
Tel. 972 67 86 66. info@casinomenestral.com.
Con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial
y el Casino Menestral de Figueres.
***

9 de juliol de 2007

E-mail de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú

La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú ens comunica que a partir d'ara disposa d'un e-mail propi; preneu-ne nota:
***
La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú nos comunica que a partir de ahora dispone de un e-mail propio; tomar nota:
pfvilanovailageltru@hotmail.com

Coneguem les nostres entitats (X): Cercle Filatèlic i Numismàtic de Calella


CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE CALELLA
Fundat l'any 1967
Correspondència: Apartat de correus, 138
08370 Calella (Barcelona)
***
Junta Directiva 2007
President: Josep Mª Vila Comas; Secretari: Pere Martinez Carmona; Tresorer: Antoni Trias Fulladosa; Vocals: Xavier Arnijas Tubert, Pere Bellavista Güell, Francisca Colom Corominas i Montserrat Trias Colom.
(Assemblea general del 31 de març de 2007)

4 de juliol de 2007

Publicacions de les entitats federades

Butlletí de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Núm. 35 - juny 2007
Boletín de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Núm. 35 - junio 2007
Full informatiu de la secció filatèlica i numismàtica de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Núm. 50. 2n trimestre 2007.
Hoja informativa de la sección filatélica y numismática del Institut d'Estudis Penedesencs. Núm. 50 - 2º trimestre 2007.
***
Agraïm a aquestes dues entitats l'amabilitat que han tingut en enviar-nos el material relacionat.
Agradecemos a estas dos entidades la amabilidad que han tenido en enviarnos
el material relacionado.