Montserrat

Montserrat

8 d’agost de 2014

Nova exposició del Cercle Filatèlic Bíblic d'Alella


El Cercle Filatèlic Bíblic d’Alella ens anuncia la seva próxima exposició “El Món Bíblic”, del 12 al 16 d’agost de 2014, que s’ubicarà en el  Museu Cerdà, de Puigcerdà  (carrer d’Higini de Rivera, 4) coincidint amb la famosa Festa del Llac.

 
El Cercle Filatèlic Bíblic d’Alella nos comunica que del 12 al 16 de agosto de 2014, presentará la nueva exposición  “EL MUNDO BÍBLICO” en el “Museu Cerdà”, sito en el carrer Higini de Rivera, 4 de Puigcerdà, coincidiendo con la famosa "Festa del Llac"

 (Informació extreta de la seva pàgina web/blog:

Pròximes exposicions filatèliques a Sallent