Casa Milà - Barcelona

Casa Milà - Barcelona

23 de març de 2013

S'ha concedit la medalla del "50 aniversari FESOFI" a Jordi Campderrós i Recasens


L'Assemblea General de la Federació Espanyola de Societats Filatèliques, celebrada el dia 3 de març de 2013, ha concedit la Medalla del "50 Aniversari de FESOFI" a Jordi Campderrós i Recasens, en reconocimeinto a l'extensa tasca realitzada en pro de la Filatèlia associativa espanyola, així com de la Filatèlia en general.

El lliurament es realitzarà el dilluns dia 29 d'abril de 2013 a l'Auditori Museu Casa de la Moneda (C/ Doctor Ezquero, 36; 28009 Madrid-metre O'Donnell-), a les 19 hores i dins de l'Acte Central de la commemoració del Cinquantenari de la Federació Espanyola.

Felicitacions al nostre col·lega per tan distingida distinció.
*** 
SE HA CONCEDIDO LA MEDALLA DEL "50 ANIVERSARIO FESOFI" A JORDI CAMPDERRÓS I RECASENS.
La Asamblea General de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, celebrada el día 3 de Marzo de 2013, ha concedido la Medalla del "50 Aniversario  de FESOFI" a Jordi Campderrós i Recasenso, en reconocimeinto a la extensa labor realizada en pro de la Filatelia asociativa española, así como de la Filatelia en general.
La entrega se realizará el lunes día 29 de Abril de 2013 en el Auditorio Museo Casa de la Moneda (C/Doctor Ezquero, 36; 28009 Madrid -metro O´Donnell-), a las 19,00 horas y dentro del Acto Central de la conmemoración del Cincuentenario de la Federación Española.
Felicitaciones a nuestro colega por tan distinguida distinción.

18 de març de 2013

Algunes imatges del lliurament de la bandera als organitzadors de la VIII EXFILCAT

L'alcalde Joan Alfons obrint l'acte

Presentació al públic assistent de l'exposició

Taula presidencial, on Emili Vila comença la ronda de parlaments

Parlament d'Emili Vila, president de l'AFC

Parlament d'Antoni Jiménez Maqueda, Comissari General de l'exposició

Parlament de Joan Isern López, president de la Federació Catalana de Societats Filatèliques

Parlament de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols Joan Alfons

Josep M. Valverde portant la bandera la Federació Catalana

Instal·lació de la bandera entre l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i Joan  Isern,
president de la Federació Catalana

L'alcalde Joan Alfons felicitant Antoni Jiménez, Comissari General de la VIII EXFILCAT

Cloenda de l'acte de lliurament de la bandera que va enir lloc a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Recordeu VIII EXFILCAT
Memorial Juli Garreta
Del 21 al 28 de juliol de 2013
Sales d'exposicions del Monestir de Sant Feliu de Guíxols
Organització:
Associació Filatèlica i de Col·leccionisme de
Sant Feliu de Guíxols

Enllaços:
VIII EXFILCAT
TV PLATJA D’ARO

Distinció a la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú


La Federació Espanyola de Societats Filatèliques (FESOFI), en la seva Assemblea General del passat dia 3 de març de 2013, va concedir a la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú la “Medalla del 50è aniversari de la FESOFI” per ser una de les que van contribuir a la fundació de la Federació Espanyola, ara fa 50 anys. Felicitacions als nostres companys de la Penya Filatèlica!
***
La Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), en su Asamblea General del pasado día 3 de marzo de 2013, concedió a la Peña Filatélica de Vilanova y la Geltrú la "Medalla del 50 aniversario de la FESOFI" por ser una de las que contribuyeron a la fundación de la Federación Española, hace 50 años. Felicitaciones a nuestros compañeros de la Peña Filatélica!
***
The Spanish Federation of Philatelic Societies (FESOFI) at its General Assembly on 3 March 2013, gave the Penya Filatèlica of Vilanova i la Geltru the "Medal of the 50th anniversary of the FESOFI" to be one of the who contributed to the founding of the Spanish Federation, 50 years ago. Congratulations to our colleagues at the Penya Filatèlica!

11 de març de 2013

VIII EXFILCAT: Lliurament de la bandera

Aquest divendres, dia 15 de març, a les 12 del matí, a la sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es farà l'entrega de la senyera de la VIII EXFILCAT a l'Associació Filatèlica de Sant Feliu.

Hi seran presents l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Sr. Joan Alfons Albó, el president de la Fecafil, Sr. Joan Isern i López, el president de l'Associació, Sr. Emili Vila i Respecta, el Comissari General de l'exposició, Sr. Antoni Jiménez i Maqueda, a més de diferents autoritats.

Durant aquest acte es penjarà a la senyera el crespó de la VIII EXFILCAT de Sant Feliu. Desprès de diferents intervencions hi haurà un petit refrigeri a la terrassa de l'Ajuntament.

Hi esteu tots convidats!

http://8exfilcat.blogspot.com.es/
c/e de contacte: 8a.exfilcat.sfg@gmail.com
 
(Notícia extreta d'aquest blog)
  ***
***
Este viernes, día 15 de marzo, a las 12 de la mañana, en la sala de Actos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols se hará la entrega de la bandera de la VIII EXFILCAT a la Asociación Filatélica de Sant Feliu.

Estarán presentes el alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Sr. Joan Alfons Albó, el presidente de la FECAFIL, Sr. Joan Isern y López, el presidente de la Asociación, Sr.. Emili Vila y Respeta, el Comisario General de la exposición, Sr. Antoni Jiménez y Maqueda, además de diferentes autoridades.

Durante este acto se colgará en la bandera el crespón de la VIII EXFILCAT de Sant Feliu. Después de diferentes intervenciones habrá un pequeño refrigerio en la terraza del Ayuntamiento.

Estáis todos invitados!
c / e de contacto: 8a.exfilcat.sfg @ gmail.com

(Noticia extraída de este blog)
***

This Friday, March 15 at 12 am at the hall of the City of Sant Feliu will be delivering the standard of the Eighth EXFILCAT Philatelic Association in Sant Feliu.

There will be the mayor of Sant Feliu, Mr. Juan Alfons, president of Fecafil Mr. Juan Isern and, president of the Association, Mr. Emilio Vila, the Commissioner General of the exhibition, Mr. Antonio Jimenez,  in addition to various authorities.

During this event, we will post the banner on the eighth EXFILCAT crepe de Sant Feliu. After several speeches there will be light refreshments on the terrace of the council.

You're all invited!
c /e Contact: 8a.exfilcat.sfg @ gmail.com

(Article from this blog)