Casa Milà - Barcelona

Casa Milà - Barcelona

31 de gener de 2007

Comunicat de la Federación Española de Sociedades FilatélicasEl Secretari General de la FESOFI, Sr. Arredondo, ens ha comunicat el nomenament del nou president de la Federació Càntabra. El seu nom i adreça postal són els següents: José Antonio Jiménez Ceballos, c/ Luís V. de Velasco, 5-B, 6º B, 39011 Santander. Telèfon: 942347381; mòbil: 600371966.
********
El Secretario General de la FESOFI, Sr. Arredondo, nos ha comunicado el nombramiento del nuevo presidente de la Federación Cántabra. Su nombre y dirección postal son los siguientes: José Antonio Jiménez Ceballos, c/ Luís V. de Velasco, 5-B, 6º B, 39011 Santander. Teléfono: 942347381; móvil: 600371966.

28 de gener de 2007

Projecte 2007 de l'Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella de Montgrí


La Junta Directiva de l'Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella de Montgrí (Girona) ens comunica les seves activitats per a enguany:
25è aniversari de la creació de l'Associació F. N. de Torroella; data prevista: 22 de novembre, però l'Expofil Sant Andreu s'inaugurarà el 30 de novembre, i el dinar de germanor tindrà lloc el dia 2 de desembre (diumenge). Aquesta entitat té prevista també la celebració d'una Mostra de Col·leccionisme, i d'algun altre acte, del qual ens informarà més endavant.
^^^
La Junta Directiva de l'Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella de Montgrí (Girona) nos comunica sus actividades para este año:
25º aniversario de la creación de la Associació F. N. de Torroella; fecha prevista: 22 de noviembre, pero la Expofil Sant Andreu se inaugurará el 30 de noviembre, y la comida social tendrá lugar el dia 2 de diciembre (domingo). Esta entidad tiene también previstala celebración de una "Mostra de Col·leccionisme", y de algun otro acto, del cual nos informará más adelante.
^^^

27 de gener de 2007

Convocatòria Assemblea General Ordinària de la FECAFIL


Sr./a. President/a,

Per indicació del President, em complau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL), que tindrà lloc el dissabte 10 de febrer, a les 17.30 hores, en primera convocatòria, i a les 18 hores, en segona, a l'Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior.
2. Memòria anual d'activitats.
3. Estat de comptes de 2006 i pressupost per a l'any 2007.
4. Informe de Presidència.
5. Informe de Secretaria.
6. Altes i baixes.
7. Renovació parcial de la Junta Directiva.
8. Propostes de les entitats.
9. Torn obert de paraules.

Cordialment,

Pere Martí i Guasch,
Secretari General e.f.

IX Trobada d'intercanvi de plaques de cava a Molins de Rei (Fira de la Candelera'07)També dintre dels actes de la 156a Fira de la Candelera tindrà lloc la IX Trobada d'intercanvi de plaques de cava, amb l'edició d'una nova placa de cava. Preneu-ne nota: el dissabte 3 de febrer, de 10 a 14 hores, a la Plaça de la Llibertat. Més informació: tel. 610 68 79 96.
*******
También dentro de los actos de la 156a Fira de la Candelera, tendrá lugar la IX Trobada (Reunión) de intercambio de placas de cava, con la edición de una nueva placa de cava. Tomar nota: el sábado 3 de febrero, de 10 a 14 horas, en la Plaça de la Llibertat. Más información: tel. 610 68 79 96.

39a Exposició filatèlica a Molins de Rei (Fira de la Candelera'07)

La Junta Directiva de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Molins de Rei ens comunica l'organització de la 39a Exposició filatèlica, emmarcada dintre dels actes de 156a Fira de la Candelera. Aquesta exposició de caràcter competitiu tindrà lloc els dies 3 i 4 de febrer, i s'ubicarà a la Plaça de la Llibertat, -dins de la carpa de les entitats i associacions-. El mata-segells especial estarà dedicat a commemorar 125 anys de l'estafeta postal de Molins de Rei.
*******
La Junta Directiva de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Molins de Rei nos comunica la organización de la 39a Exposición filatélica, enmarcada dentro de los actos de 156a Fira de la Candelera. Esta exposición de carácter competitivo tendrá lugar los días 3 y 4 de febrero, y se ubicará en la Plaça de la Llibertat, -dentro de la carpa de las entidades y asociaciones-. El matasellos especial estará dedicado a conmemorar 125 años de la estafeta postal de Molins de Rei.

Projecte d'activitats 2007 de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Figueres


La Junta Directiva de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica del Casino Menestral Figuerenc, ens comunica els actes previstos per a l'any 2007:
***
Del 28 d'abril al 7 de maig
XLVII Exposició filatèlica i de col·leccionisme
***
29 d'abril
XXX Fira del segell, moneda i col·leccionisme
***
12 d'octubre
Fira del Pilar de col·leccionisme
****
La Junta Directiva de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica del Casino Menestral Figuerenc, nos comunica los actos previstos para el año 2007:
***
Del 28 abril al 7 de mayo
XLVII Exposición filatélica y de coleccionismo
***
29 abril
XXX Feria del sello, moneda y coleccionismo
***
12 octubre
Feria del Pilar de coleccionismo

4 de gener de 2007

Activitats 2006 de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Molins de Rei

Sobre oficial de la 38a Exposició filatèlica i numismàtica, celebrada
els dies 4 i 5 de febrer de 2006
Sobre oficial de la 38a Exposición filatelica y numismática, celebrada
los dias 4 y 5 de febrero de 2006

Entrada a la Fira d'Entitats, on estava ubicada la 38a Exposició filatèlica

(Pl. Llibertat, s/n - Molins de Rei)

Entrada a la Fira d'Entitats, donde estaba ubicada la 38a Exposición filatelica

(Pl. Llibertat, s/n - Molins de Rei)

Vista de l'exposició, de caire competitiu, amb el Jurat (al fons)

designat per la Fecafil

Vista de la exposición, de ámbito competitivo, con el Jurado (al fondo)

designado por la Fecafil

3 de gener de 2007

Activitats 2006 del Cercle Català de Col·leccionisme

La Veu del Col·leccionista, òrgan de difusió de les activitats del Cercle Català de Col·leccionisme. 8è aniversari de la seva publicació. L'any 2006 van aparèixer 4 números: 25, 26, 27 i 28.
IV Trobada de plaques de cava, celebrada el dia 29 d'abril de 2006 a la placeta de la biblioteca Montserrat Roig (C. Joan XXIII, s/n). Amb aquesta edició es completa la col·lecció encetada l'any 2003.
Sobre oficial de la VIII EXPOFIL que va tenir lloc els dies 12, 13 i 14 de maig de 2006, a la Sala d'exposicions de l'Ateneu Santfeliuenc, entitat que complia 125 anys, i a qui es va dedicar el mata-segells especial del certamen.
L'alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Juan Antonio Vázquez, visitant les col·leccions exposades en aquesta VIII Expofil. A la foto, atenent les explicacions del directiu del Cercle Paco Real.
Sobre oficial commemoratiu de la 9a Mostra de col·leccionisme organitzada
pels dies 6, 7 i 8 d'octubre de 2006.

Acte de lliurament de premis de la 9a Mostra de col·leccionisme, amb la presència del president de Fecafil, Sr. Enric Mons, del regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu, Sr. Fernández Burgui, i de Pere Martí, president del Cercle.

2 de gener de 2007

Activitats 2006 de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica del Casino Menestral Figuerenc

Mata-segells especial 150è aniversari del Casino Menestral.
Estafeta temporal 30 abril 2006
Matasellos especial 150º aniversario del Casino Menestral.
Estafeta temporal 30 abril 2006

Dinar de germanor. Taula presidida per la Regidora de Cultura Sra. Isabel Pineda, el president de la Fecafil, Sr. Enric Mons i pel president de l'Agrupació Filatèlica, Sr. Angel Sánchez (7/5/06)

Comida social. Mesa presidida por la Regidora de Cultura Sra. Isabel Pineda, el presidente de la Fecafil, Sr. Enric Mons y por el presidente de la Agrupació Filatèlica, Sr. Angel Sánchez (7/5/06)

Homenatge als 5 socis més antics. A la foto -amb camisa groga- pren la paraula el soci núm. 2 Sr. Fajol (7 de maig de 2006).

Homenaje a los 5 socios más antiguos. En la foto -con camisa amarilla- toma la palabra el socio núm. 2 Sr. Fajol (7/mayo/06)

Fira del Pilar de Col·leccionisme. 12 octubre 2006.

Feria del Pilar de Coleccionismo. 12/10/06

Reunió ordinària de la FECAFIL


Dia: 13 de gener de 2007
**
Lloc: Sala núm. 3 (Edificis Trade)
**
Barcelona
**
Hora: 16.30