Casa Milà - Barcelona

Casa Milà - Barcelona

28 de març de 2007

XIX Exposició filatèlica a Badalona
El Grup Filatèlic Badalona ens informa de l'organització de la XIX Exposició filatèlica; aquest certamen es celebrarà del 14 al 20 d'abril de 2007 i commemorarà el 125è aniversari del Cor de Marina. També hi haurà la presentació del primer segell de Badalona el dissabte 14 d'abril, a les 12.30 hores.


***


El Grup Filatèlic Badalona nos informa de la organización de la XIX Exposición filatélica; este certamen se celebrará del 14 al 20 de abril de 2007 y conmemorará el 125º aniversario del "Cor de Marina". También tendrá lugar la presentación del primer sello de Badalona el sábado 14 de abril, a las 12.30 horas.

25 de març de 2007

Mig any del blog de la FECAFIL
Quan ha passat mig any de la inauguració oficial del blog de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) hem pogut constatar el poc interès que hi han posat les revistes especialitzades, malgrat haver-les comunicat aquest esdeveniment, que creiem que era molt important en el món de la filatèlia.


***


Cap de les revistes que encara romanen actives, després de la desaparició d'algunes de les més importants del sector, han dedicat ni tan sols unes línies al blog de la Fecafil, ni aquells col·laboradors d'algunes revistes especialitzades que escriuen sobres les activitats succeïdes a Catalunya. No sabem el perquè! Encara que ens ho imaginem.


***


Hem de fer notar que el blog de FECAFIL és l'únic existent a nivell de Federació territorial en tot l'estat espanyol; només la Federació Valenciana disposa d'una pàgina web, no d'un blog. La resta de federacions territorials, ni tan sols disposen d'un blog. Creiem que això és un fet prou notable perquè sigui mereixedor d'unes línies en les revistes especialitzades espanyoles.


**********


Cuando ha pasado medio año de la inauguracion oficial del blog de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) hemos podido constatar el poco interés que han demostrado las revistas especializadas, a pesar de haberles comunicado este acontecimiento, que creíamos que era muy importante en el mundo de la filatelia.
***
Ninguna de las revistas que aún permanecen activas, después de la desaparición de algunas de las más importantes del sector, han dedicado ni tan siquiera unas líneas al blog de la Fecafil, ni aquellos colaboradores de algunas revistes especializadas que escriben sobres las actividades sucedidas en Catalunya. No sabemos el porqué! Aunque nos lo imaginamos.
***
Hemos de hacer notar que el blog de FECAFIL es el único existente a nivel de Federación territorial en todo el estado español; sólo la Federación Valenciana dispone de una página web, pero no de un blog. El resto de federaciones territoriales, ni tan sólo disponen de un blog. Creemos que eso es bastante notable para que sea merecedor de unas lineas en las revistas especializadas españolas.
**********


23 de març de 2007

Darreres notícies del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona

Ahir, dia 22, a les 20 hores, es va celebrar a la seu social, l'Assemblea General Ordinària de la Secció filatèlica del Cercle. El president de la secció senyor Ramon Artigues, acompanyat pels seus directius, van donar comptes als socis assistents del primer any de la seva gestió. Es van aprovar unànimement l'acta de la sessió anterior, el comptes i les activitats que es van realitzar l'any 2006; el Sr. Artigues també va exposar a l'Assemblea quin serà el projecte de la secció per a l'any 2007.

****

En altre ordre de coses, es va informar als assistents quina és la nova pàgina web del Cercle, preneu-ne nota: http://www.cerclefnb.com/
****

Ayer, dia 22, a las 20 horas, se celebró en la sede social, la Asamblea General Ordinaria de la Sección filatélica del Cercle. El presidente de la sección, señor Ramon Artigues, acompañado por sus directivos, dieron cuentas a los socios asistentes del primer año de su gestión. Se aprobaron unánimemente el acta de la sesión anterior, las cuentas y las actividades que se realizaron en el año 2006; el Sr. Artigues también expuso a l'Asamblea el proyecto de la sección previsto para el año 2007.

****
Entre otro orden de cosas, se informó a los asistentes de cual es la nueva página web del Cercle, tomar nota:
http://www.cerclefnb.com/


18 de març de 2007

Pròximes activitats de la Unión Española de Filatelia Olímpica (UEFO)

XXXIX Sessió oficial de l'Acadèmia Olímpica Espanyola a la
Universitat de Còrdova
XXXIX Sesión oficial de la Academia Olímpica Española en la
Universidad de Córdoba
Intervenen/intervienen: Comité Olímpico Español, Academia Olímpica Española, Universidad de Córdoba y Unión Española de Filatelia Olímpica

Primer Congrés de Centres d'Estudis Olímpics
Universitat de Granada, 21-23 de març de 2007

Primer Congreso de Centros de Estudios Olímpicos
Universidad de Granada, 21-23 de marzo de 2007
Intervenen/intervienen: Comité Olímpico Español, Academia Olímpica Española, Universidad de Granada y Unión Española de Filatelia Olímpica

La Societat Filatèlica Gironina estrena pàgina web


SOFIGI estrena web. Preneu-ne nota: http://sofigi.entitatsgi.cat
Enhorabona per aquesta nova iniciativa d'aquesta entitat federada.
********
SOFIGI estrena web. Tomar nota: http://sofigi.entitatsgi.cat Enhorabuena a esta nueva iniciativa de esta entidad federada.
********

17 de març de 2007

Demà diumenge 18 de març: XII Trobada de col·leccionistes de Catalunya a TarragonaDia: 18 de març. Horari: De 10 a 14. Lloc: Tarragona (Refugi núm.1 Moll de Costa)
Organització: SOFINUTA.Més info:
http://www.tinet.org/~sofinut/
****
Dia: 18 de marzo. Horario: De 10 a 14. Lugar: Tarragona (Refugio núm.1 Moll de Costa). Organización: SOFINUTA. Más info:

9 de març de 2007

Recordatori a les entitats federades sobre el blog d'Internet


Us recordem que teniu a la vostra disposició aquest blog d'Internet. Per això necessitem que ens feu arribar informació de les activitats d'enguany; alguns de vosaltres ja ho heu fet, altres encara no. Ja sabeu que Internet és una eina molt útil i necessària actualment; permet que tothom vegi immediatament tot allò que esteu preparant. El correu electrònic de FECAFIL és el següent: fecafil@yahoo.es.
^0
Si ho desitgeu, també ens podeu trametre informació per correu ordinari, a la següent adreça postal: FECAFIL. Secretaria General. Sr. Pere Martí Guasch. C/ Roses, 30, 1r 1a, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que és també el coordinador del blog.
^0^
Os recordamos que tenéis a vuestra disposición este blog de Internet. Por eso necesitamos que nos hagáis llegar información de las actividades de este año; algunos de vosotros ya lo habéis hecho, otros todavía no. Ya sabéis que Internet es una herramienta muy útil y necesaria actualmente; permite que todos vean inmediatamente lo que estáis preparando. El correo electrónico de FECAFIL es el siguiente: fecafil@yahoo.es.
^0
Si lo deseáis, también nos podéis enviar
información por correo ordinario, a la siguiente dirección postal: FECAFIL. Secretaria General. Sr. Pere Martí Guasch. C/Roses, 30, 1r 1a, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que es también el coordinador del blog.

53a Fira del cop d'ull a Banyoles (Pla de l'Estany)Fira de compra, venda i intercanvi d'objectes de col·leccionisme. Dia: 9 d'abril de 2007. Lloc: plaça de les Rodes. Organitza: Secció de filatèlia i numismàtica del Centre Excursionista de Banyoles. Més info: CEB. Apartat 124. 17820 BANYOLES. Telèfon 972 57 52 12. http://www.centreexcursionistabanyoles.org/

****
Feria de compra, venta e intercambio de objetos de coleccionismo. Dia: 9 de abril de 2007. Lugar: pl. de les Rodes. Organiza: Sección de filatélia y numismática del Centre Excursionista de Banyoles. Más info: CEB. Apartado 124. 17820 BANYOLES. Teléfono 972 57 52 12.

6 de març de 2007

1 de març de 2007

Activitats previstes pel Cercle Català de Col·leccionisme (març/maig)


Activitats previstes per al període març-maig 2007:
1-31 de març
5a Campanya de difusió del col·leccionisme
28 d'abril
V Trobada de col·leccionistes de plaques de cava
11, 12 i 13 de maig
IX Exposició de filatèlia, numismàtica i col·leccionisme (EXPOFIL)
***
Actividades previstas para el período marzo-mayo 2007:
1-31 de marzo
5a Campaña de difusión del coleccionismo
28 de abril
V Trobada de coleccionistas de placas de cava
11, 12 y 13 de mayo
IX Exposición de filatélia, numismática y coleccionismo (EXPOFIL)
***