Montserrat

Montserrat

30 de gener de 2022

Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques

 Dia: 12 de febrer de 2022

Lloc: Sala d'actes dels Edificis Trade (Barcelona, Gran Via de Carles III, 94)

Hora: 16.30

Ordre del dia:

1.Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior Assemblea anual

2. Informe-Memòria anual d'activitats de Secretaria i de Presidència

3.Estat de comptes

4. Torn obert de paraules

Ernest García García, secretari de Fecafil

PD.- Si no hi podeu assistir, envieu un correu electrònic a Joan Isern (isern.j.l.@mail.com) o per correu postal a la Secretaria de la Fecafil, apartat de correus 342, 08910 Badalona. Gràcies.

8 de gener de 2022

Enviades les Memòries d'activitats de la FECAFIL a la vicesecretaria de la FESOFI

Tal com ens van demanar en el correu electrònic del propassat 8 de desembre de 2021 des de la Secretaría de la Federación Española de Sociedades el senyor José Antonio Arruego, avui a la tarda, hem tramès per correu electrònic les memòries que ens han fet arribar les entitats filatèliques següents: Sallent Filatèlic, Cercle Català de Col·leccionisme de Sant Feliu de Llobregat, Club Filatèlic Tordera i Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú, al vicesecretari de la Fesofi senyor Rafael Acuña Castillo, dintre del termini indicat.