Casa Milà - Barcelona

Casa Milà - Barcelona

31 de gener de 2009

Edicions i imatges de la 41a Exposició filatèlica de Molins de Rei (Barcelona)

Sobre oficial amb el mata-segells especial

Butlletí-programa de la 41a Exposició filatèlica

Antoni Burón, president de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Molins de Rei, organitzadora de la 41a Exposició filatèlica

Srs. Molina i Campderrós, Jurats designats per la Federació Catalana de Societats Filatèliques per qualificar les exposicions d'aquest certamen competitiu.

Vista de l'exposició amb els quadres dels expositors

Vista de l'exposició amb els quadres dels expositors
***
(Agraïment a l'AFNMR pel material de l'exposició)
***
(Fotos gentilesa de Pere Martí Guasch)

30 de gener de 2009

Demà inauguració oficial de la 41a Exposició filatèlica de Molins de Rei

Demà, dissabte 31 de gener, al matí, inauguració oficial de la 41a Exposició filatèlica organitzada per l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica local. El certamen disposarà de mata-segells especial (dedicat a l'església parroquial de Sant Miquel en el seu 800è aniversari) sobre oficial i altre material i, comptarà, a més, amb un Jurat qualificador pertanyent a la Federació Catalana de Societats Filatèliques. La 41a exposició filatèlica es podrà visitar fins al diumenge 1 de febrer, a les 20 hores.
***
Mañana, sábado 31 de enero, por la mañana, inauguración oficial de la 41a Exposición filatélica organizada por la "Agrupació Filatèlica i Numismàtica" local. El certamen dispondrá de mata-sellos especial (dedicado a la iglesia parroquial de Sant Miquel en su 800º aniversario) sobre oficial y otro material y, contará, además, con un Jurado calificador perteneciente a la Federació Catalana de Societats Filatèliques. La 41a exposición filatélica se podrá visitar hasta el domingo 1 de febrero, a las 20 horas.

26 de gener de 2009

Algunes observacions sobre els nous blogs de les entitats federades


M’afalaga, que els companys de les entitats federades em demanin que els faci un blog. Amb una mica de temps i traça, se’n va aprenent i, cada vegada surten més bé. Aixó beneficia, sens dubte, la filatèlia catalana i demostra la unió que hi ha entre la Federació i les entitats federades.

Els blogs gestionats per la FECAFIL mantindran la seva vigència mentre l'entitat federada no en disposi d'un propi o tingui una pàgina web; aleshores, quan l'entitat ja en disposi d’un, el blog desapareixerá, sinó creiem que seria redundant.

He de comentar al respecte, que si no disposo d'informació per anar posant, i per tant, poder actualitzar-los de tant en tant, aquests blogs generats per mí, per a la FECAFIL, també poden desaparèixer. Si no hi ha interès per part de l’interessat (l’entitat) i del públic potencial, que ho llegeix, i que teòricament ha de fer els seus comentaris, perquè mantenir-lo obert!

Finalment, una altra causa per a l'anul·lació d'un blog, podria ser el canvi en la Junta Directiva de la Federació Catalana. Potser, quan hi hagin eleccions, que la nova Junta no vulgui mantenir actius aquests blogs i/o crear una pàgina web i estructurar-la d’un altra manera.

De moment, procurarem tirar endavant amb el que tenim, i si podem continuarem ajudant a totes aquelles entitats federades que ens ho sol·licitin.

Pere Martí i Guasch,
coordinador del blog de la FECAFIL

158a Fira de la Candelera a Molins de Rei (Barcelona)

En el nou tram del carrer de Pere Calders (des del passeig del Terraplè a la plaça de Catalunya). Horari: de 10 a 14 hores. Informació al telèfon 610 68 79 96
Molins de Rei, dies 31 de gener i 1 de febrer de 2009; plaça del Mercat, de 10 a 22 hores. Informació al telèfon 93 668 64 53.

20 de gener de 2009

Convocatòria Assemblea General Ordinària del 7 de febrer de 2009

Sr. /a President/a,

Em complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, que tindrà lloc el dissabte 7 de febrer, a les 18 hores, a l’Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior
(l’Acta ha estat tramesa a les entitats federades juntament amb aquesta convocatòria)
2.- Memòria anual d’activitats (tramesa a les entitats i a FESOFI per a ser publicada)
3.- Estat de comptes de 2008 i pressupost per a l’any 2009
4.- Informe de Presidència
5.- Informe de Secretaria
6.- Informació VI EXFILCAT – Vilanova i la Geltrú 2009
7.- Altes i baixes
8. Informació sobre els Estatuts de la FECAFIL
9.- Propostes de les entitats (Per agilitar la marxa de l’Assemblea, fora convenient que s’enviessin a la Secretaria prèviament)
10. Torn obert de paraules

Cordialment,
Pere Martí i Guasch
Secretari General

Sant Feliu de Llobregat, 20 de gener de 2009

18 de gener de 2009

75à aniversari de la fundació del Grup Filatèlic i Col·leccionisme de Reus


El dia 22 de gener, a la Sala d'actes de la Cambra de Reus (C/ Boule, 8) , es farà oficial el calendari d'actes previstos per aquest esdeveniment. A continuació, es presentarà la medalla commemorativa, obra de l'escultor reusenc Ramon Ferran.

******

El dia 22 de enero, en la Sala de Actos de la Cambra de Reus (C/ Boule, 8) , se hará oficial el calendario de actos previstos para este acontecimiento. A continuación, se presentará la medalla conmemorativa, obra del escultor reusense Ramón Ferran.

15 de gener de 2009

Primer segell personalitzat del Cercle Català de Col·leccionisme de Sant Feliu de Llobregat


El Cercle Català de Col·leccionisme ha demanat a Correus un segell personalitzat (Tu Sello) per celebrar el 10è aniversari de la seva fundació (1999-2009). El Cercle es converteix en la primera entitat de Sant Feliu de Llobregat que ha dissenyat un segell personalitzat.
***
El Cercle Català de Col·leccionisme ha solicitado a Correos un sello personalizado (Tu Sello) para celebrar el 10º aniversario de su fundación (1999-2009). El Cercle se convierte en la primera entidad de Sant Feliu de Llobregat que ha diseñado un sello personalizado.

13 de gener de 2009

Per la Candelera, 41a Exposició filatèlica i numismàtica a Molins de Rei


La Junta Directiva de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Molins de Rei ens comunica que els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2009 tindrà lloc la 41a Exposició filatèlica i numismàtica organitzada per la nostra entitat federada. Com sempre, el certamen serà de caràcter competitiu, amb Jurat de la Federació Catalana, i disposarà de mata-segells especial, sobre oficial i altres documents commemoratius.
***
La Junta Directiva de la Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Molins de Rei nos comunica que los dias 31 de enero y 1 de febrero de 2009 tendrá lugar la 41a Exposición filatélica y numismática organizada por nuestra entidad federada. Como siempre, el certamen será de carácter competitivo, con Jurado de la Federación Catalana, y dispondrá de matasellos especial, sobre y otros documentos conmemorativos.

6 de gener de 2009

Recordatori: reunió de la Junta Directiva


Dia: 10 de gener de 2009
Lloc: Sala núm. 3 (edificis Trade)
Localitat: Barcelona
Horari: 16.30