50è aniversari

50è aniversari

26 d’octubre de 2009

Membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques


JUNTA DIRECTIVA 2009

President: Enric Mons i Borrell; C/ La Riera, 177, 6è 2a, 08302 Mataró (Barcelona) - Telèfon 93 798 67 88

Vicepresident 1r: Joan Marsal i Huguet; C/ Jesús, 12, 3r, 43201 Reus (Tarragona) - Telèfon 977 34 24 61

Vicepresident 2n: Octavi Aballí i Planell; C/ Laforja, 57-59, 08021 Barcelona - Telèfon 93 200 57 58

Secretari General: Pere Martí i Guasch; C/ Roses, 30, 1r 1a, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona);
cerclecatcol@yahoo.es - Telèfon 619 95 83 04

Vicesecretari: Josep Ferrer i Serra; Apartat de correus, 149, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)-
seti_jfs@hotmail.com - Telèfon 93 893 05 77

Administrador: Miquel Arasa i Vidal; Av. Banús Alta, 13, baixos, 08923 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) – Telèfon 93 386 26 56

Viceadministrador: Emilio López i Cortés; Gran Via Carles III, 67, 4t 2a, 08028 Barcelona
Telèfon 93 330 78 42

Cap de jurats: Joan Isern i López; C/ Menéndez Pelayo, 41, 08490 Tordera (Barcelona)
iserncdolors@terra.es - Tels. 93 764 09 45 – 679 018 174

Adjunt cap jurats i premsa: Jordi Campderrós i Recasens; C/ Lleialtat, 6, pral. 2a, 08001 Barcelona - Telèfon 93 442 57 21

Comissari nacional: Antoni Jiménez i Maqueda; Plaça Santa Eugènia, 3, 4t 1a, 17006 Girona -
antonijmaqueda@gmail.com - Tels. 972 23 19 57 – 606 044 258

Filatèlia juvenil: Carme Font i Feixas; C/ Indústria, 8, 2n, 17500 Ripoll (Girona)
carme_font@msn.com - Telèfon 972 70 06 85

Filatelia temàtica: Antonio Moreno i Pérez; Av. Lluís Pericot, 17, 1r 4a, 17003 Girona
marneus@menta.net - Tels. 972 21 96 98 – 678 431 695

Vocal 1r: Joan F. Molina i Bellido; Ronda del Guinardó, 54-56, baixos, 08025 Barcelona
joanfbellido@hotmail.com - Tels. 93 436 19 86 – 659 336 055

Vocal 2n: Julio Reboiro i Cuadra; C/ Renart, 8-10, 2n 3a,
08030 Barcelona - Telèfon 93 346 80 42

Vocal 3r: Josep M. Vila i Comas; C/ J. Anselm Clavé, 144, 08370 Calella (Barcelona)
vckelso@hotmail.com - Telèfon 93 766 06 61

http://fecafil.blogspot.com/ - fecafil@yahoo.es