50è aniversari

50è aniversari

12 de novembre de 2009

Sobre la desactivació del “Blog Philapress” (premsa filatèlica, etc.)

Amics, amigues,

Ara ha fa un any (11.11.08) que encetàvem aquest Blog, esperant que les notícies subministrades fossin lo suficientment atractives per anar-hi posant informació relativa a la premsa filatèlica i numismàtica. (
http://philapress.blogspot.com/)

Però atesa la poca funcionalitat d’aquest Blog, i havent vist la nul·la participació dels visitants, que no han generat cap comentari – ni a favor ni en contra- i d’acord amb les orientacions donades en un “post” del 26 de gener d’enguany, - passarem a desactivar-lo en breu.

Agraïm la col·laboració d’algunes entitats filatèliques, en especial la del Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma de Mallorca i del seu president Andreu Carles López Seguí, que inclús li han dedicat un accés directe en el seu blog.

Finalment, us fem saber que les notícies sobre publicacions apareixeran en el blog principal, aquest blog, i les de les revistes que considerem més rellevants, les posarem com a enllaços.

Cordialment. (Pere Martí, coordinador del Blog)
--------------
Sobre la desactivación del “Blog Philapress” (prensa filatélica, etc.)

Amigos/as,

Ahora hace un año (11.11.08) que inaugurábamos este Blog, esperando que las notícias suministradas fueran lo suficientemente atractivas para ir poniendo información relativa a la prensa filatelica y numismática
.
(
http://philapress.blogspot.com/)

Pero atendiendo la poca funcionalidad de este Blog, y habiendo visto la nula participación de los visitantes, que no han generado ningún comentario – ni a favor ni en contra- y de acuerdo con las orientaciones dadas en un “post” del 26 de enero de este año, pasaremos a a desactivarlo en breve.

Agradecemos la colaboración de algunas entidades filatélicas, en especial la del Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma de Mallorca y de su presidente Andreu Carles López Seguí, que incluso le han dedicado un acceso directo en su blog.

Finalmente, os hacemos saber que las notícias sobre publicaciones apareceran en el blog principal, éste blog, y las de las revistas que consideremos más relevantes, las pondremos como enlaces.

Cordialmente. (Pere Martí, coordinador del Blog)