50è aniversari

50è aniversari

19 de novembre de 2009

Memòria d'activitats de les entitats federades

(Recordeu: trameteu-la abans del 31-12-09. Gràcies)
^0^
Club Filatèlic Tordera
Grup Filatèlic i Numismàtic d'Aigües de Barcelona (FINUSGAB)
Los Aficionados Filatélicos (Barcelona)
Societat Filatèlica Gironina (SOFIGI)