50è aniversari

50è aniversari

6 de setembre de 2009

Darrera publicació de la "Sociedad Española de Filatelia Polar" d'Alcanar
Vol. 2
Número 30
Gener/Juny 2009
Edita Sociedad Española de Filatelia Polar.
Més info:
Apartat de correus, 7
43530 Alcanar (Tarragona)