50è aniversari

50è aniversari

27 d’abril de 2008

Assemblees del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona


JUNTA DIRECTIVA DEL CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE BARCELONA. PERÍODE 2008-2010

President: Salvador Clotet Madicó
Vicepresident 1r: Joan Vilaret Monfort
Vicepresident 2n: Ramon Artigues Archs
Secretari General: Jordi Campderrós Recasens
Tresorer: Josep M. Nogués Rovira
Vocal 1r: Joan Canela Salamero
Vocal 2n: Xavier Sanahuja Anguera
Vocal 3r: Salvador Moros Gascó
Vocal 4t: Joan Soler Lluís
Vocal 5è: Miquel Seco García
Vocal 6è: Manuel Martínez Fauste
Vocal 7è: Nicolau Vendrell Vilaplana
Vocal 8è Rafael Comas Ezequiel
***
JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓ FILATÈLICA DEL CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE BARCELONA. PERÍODE 2008-2010

President: Ramon Artigues Archs
Vicepresident: Joan Canela Salamero
Secretari i Tresorer accidental: Miquel Seco García
Vocal 1r (material exposicions): Salvador Moros Gascó
Vocal 2n: Nicolau Vendrell Vilaplana
Asesor tècnic de filatelia i història postal: Jordi Campderrós Recasens

***
JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓ NUMISMÀTICA DEL CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE BARCELONA. PERÍODE 2008-2010

President: Joan Vilaret Monfort
Secretari: Xavier Sanhuja Anguera
Tresorer: Joan Soler Lluís
Vocal 1r: Rafael Comas Ezequiel
Vocal 2n: Manuel Martínez Fauste