50è aniversari

50è aniversari

1 de desembre de 2016

Carta a les entitats federades: Memòria 2016

Benvolguts,

Us agrairem que ens feu arribar la memòria anual d'activitats de la vostra entitat, en les dues versions: una en català per a la Secretaria de la Federació Catalana, i l'altra, en castellà, per enviar a la Secretaria de la FESOFI. El format més adeqüat és el pdf, i la manera més ràpida utilitzant el mail. Si voleu, però, encara que trigarà més temps en arribar, podeu enviar la memòria per correu postal a l'Apartat de correus 342 de Badalona (08910) a la Secretaria de la FECAFIL.
Rebeu una cordial salutació.