50è aniversari

50è aniversari

2 d’octubre de 2014

Informació important del Comissari de Catalunya, València i Balears per a l'EXFILNA 2015 Joan Isern López

53a EXFILNA
AVILÉS (Astúries)
del 13 al 21 de març de 2015
***
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 24 OCTUBRE 2014
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION: 24 OCTUBRE 2014
REGISTRATION DEADLINE: 24 OCTOBER 2014