50è aniversari

50è aniversari

8 d’octubre de 2013

Fira del Pilar de col·leccionisme a Figueres


(Informació extreta de la pàgina web del Casino Menestral figuerenc)

Agraïrem a les entitats federades que facin el favor d'informar de les seves activitats directament a la 
Federació a la qual pertanyen.