50è aniversari

50è aniversari

20 de novembre de 2012

Memòria d'activitats 2012: carta a les entitats federades


Benvolgut president, benvolguda presidenta,

Com cada any, arribades aquestes dates en què la majoría de vosaltres heu conclòs les vostres activitats anuals, us demanem que ens trameteu la Memòria d'activitats de la vostra entitat; aquesta, de manera succinta ,ha de resumir les esmentades activitats i ha de ser feta en català, per a la FECAFIL i en castellà, per a la FESOFI; recordeu que l'heu de trametre a la secretaria de la Federació Catalana, abans del dia 31 de desembre de 2012.

Cordialment,


Pere Martí i Guasch,
secretari

Sant Feliu de Llobregat, 19 de novembre de 2012

PS. Les entitats que disposeu de correu electrònic, no rebreu aquesta carta per correu postal i/o ordinari, d'aquesta manera estalviarem despeses d'enviament, segons les orientacions rebudes des de la FESOFI; només  la rebran les entitats que encara no disposin de correu electrònic i aquells c/e retornats a la Secretaria, per contenir errors o per altres circumstàncies.

Avançaríem bastant si totes les entitats federades trametéssin la seva Memòria adjuntant un c/e en un document pdf.