50è aniversari

50è aniversari

14 de maig de 2010

Tema: Exposició filatèlica “ FINUSGAB”: anul·lada provisionalment


Amics, amigues,
Des de l'organització de FINUSGAB ens comuniquen l'ajornament indefinit de l'exposició filatèlica i numismàtica, a l'espera de trobar unes dates compatibles amb la disponibilitat de l'espai a la Torre Agbar. Igualment, lamenten la difusió precipitada de la data del 19-20 de maig com a probable data de realització de l'exposició. Amb aquesta nota pretenem evitar els inconvenients originats, per la qual cosa, preguem que en feu difusió entre la gent que cregueu interessada per l'esdeveniment. Malgrat tot, qui finalment es desplaci a la Torre Agbar, podrà gaudir d'una interessant exposició sobre l'aigua. Ha estat la bona acollida d'aquesta exposició i la pròrroga en la seva finalització la que ha invalidat les dates proposades inicialment des de FINUSGAB.
Preguem que disculpeu les molèsties originades.
(Junta Directiva de FINUSGAB)
http://webs.racocatala.cat/finusgab/
***
Amigos/as,
Desde la organización de FINUSGAB nos comunican el aplazamiento indefinido de la exposición filatelica y numismática, a la espera de encontrar unas fechas compatibles con la disponibilidad del espacio en la Torre Agbar. Igualmente lamentamos la difusión precipitada de la fecha del 19-20 de mayo como probable fecha de realización de la exposición. Con esta nota pretendemos evitar los inconvenientes originados, por lo cual os rogamos que hagáis difusión entre la gente que creáis interesada para el acontecimiento. A pesar de todo, quien finalmente se desplace a la Torre Agbar, podrá disfrutar de una interesante exposición sobre el agua. Ha sido la buena acogida de esta exposición y la prórroga en su finalización la que ha invalidado las fechas propuestas inicialmente desde FINUSGAB.
Rogamos que disculpéis las molestias originadas.
(Junta Directiva de FINUSGAB)