50è aniversari

50è aniversari

4 de desembre de 2009

Important: L'EXFILNA 2010 de Madrid, prevista per als dies 18 al 24 d'octubre


Notícia: L'EXFILNA 2010 de Madrid s'ha retardat
als dies 18 al 24 d'octubre.
El Comissari per a Catalunya, València i les Illes Balears serà el senyor Andreu Carles López i Seguí. Més info:
http://www.grup-palma.org/
Notícia: La EXFILNA 2010 de Madrid se ha retrasado a los días 18 al 24 de octubre.
El Comisario para Catalunya, València e Illes Balears será el señor Andreu Carles López i Seguí. Más info:
http://www.grup-palma.org/ - president@grup-palma.org