50è aniversari

50è aniversari

27 de març de 2009

Medalla col·lectiva de FESOFI per al Grup Filatèlic de Reus


El día 15 de març a l’Assemblea General Ordinària de la Federación Española de Sociedades Filatélicas es va aprovar per aclamació la concessió de la medalla col·lectiva de FESOFI 2009 al Grup Filatèlic de Reus. El Grup Filatèlic de Reus es va fundar l’any 1934 i a l’any següent ja va organitzar la “III Exposición Filatélica Nacional”. Amb més de 50 anys d’existència ha organitzat més de 30 exposicions filatèliques, que des de l’any 1993 són competitives amb jurats de la Federació Catalana. Ha editat els tres volumens de la “Guía del Coleccionista” del Dr. Tort Nicolau, entre els anys 1934 i 1950. El Grup es troba en possesió de múltiples distincions, entre les que destaquen la Medalla de Bronze al Mèrit Filatèlic, la Medalla d’Or de la Federació Catalana de Societats Filatèliques i la Medalla Crawford atorgada al Dr. Tort Nicolau, com a Màxima Distinció Mundial de Filatèlia. El Grup compta amb 4 Presidents Honoraris: Artur Tort Nicolau (1948), Josep Homdedeu Rovellat (1960), Antoni Aluja Pons (1981) i Francesc Cabré Maseu (1987). El Grup Filatèlic de Reus ha distingit amb la seva Medalla de Plata a Pau Tápies Llevat (1996) i a Miquel Veciana Borrut (199&).Reus té editats, entre mata-segells i rodets, un total de 98 sobres dels quasi en la seva totalitat ha participat el Grup en el seu disseny. (traducció al català del text de FESOFI)
***
MEDALLA COLECTIVA DE FESOFI PARA EL GRUPO FILATÉLICO DE REUS
EL día 15 de marzo en la Asamblea General Ordinaria de la Federación española de Sociedades Filatélicas se aprobó por aclamación la concesión de la medalla colectiva de FESOFI 2009 al Grupo Filatélico de Reus. El Grupo Filatélico de Reus se fundó en el año 1934 y al año siguiente ya organizó la III Exposición Filatélica Nacional. En sus más de 50 años de existencia ha organizado más de 30 exposiciones filatélicas, que desde el año 1993 son competitivas con jurados de la Federación Catalana. Ha editado los tres volúmenes de la “Guía del Coleccionista” del Dr. Tort Nicolau, entre los años 1934 y 1950. Se halla el Grupo en posesión de múltiples distinciones entre las que destacan la Medalla de Bronce al Mérito Filatélico, la Medalla de Oro de la Federación Catalana de Sociedades Filatélicas y la Medalla Crawford otorgada al Dr. Tort Nicolau, como Máxima Distinción Mundial de Filatelia.Cuenta el Grupo con 4 Presidentes Honorarios: D. Artur Tort Nicolau (1948), D. Josep Homdedeu Rovellat (1960), D. Antonio Aluja Pons (1981) y D. Francesc Cabré Maseu (1987). El Grupo Filatélico de Reus ha distinguido con su Medalla de Plata a D. Pau Tápies Llevat (1996) y a D. Miquel Veciana Borrut (199&).Tiene Reus editados, entre matasellos y rodillos, un total de 98 sobres de los que en casi su totalidad ha participado en su diseño el Grupo.