50è aniversari

50è aniversari

27 d’octubre de 2008

Memòria anual d'activitats 2008 de les entitats federades

Benvolguts, benvolgudes,
Com sempre per aquestes dates, us recordem que si ja heu donat per acabades les vostres activitats anuals, ens féu arribar les memòries de la vostra entitat, tant en català com en castellà, a l'adreça de la Secretaria de la FECAFIL, abans del 31 de desembre de 2008.
Primeres memòries rebudes: Pineda de Mar
****
Amigos, amigas,
Como siempre por estas fechas, os recordamos que si ya habéis dado por acabadas vuestras actividades anuales, nos hagáis llegar las memorias de vuestra entidad, tanto en catalán como en castellano, a la dirección de la Secretaria de la FECAFIL, antes del 31 de diciembre de 2008.
Primeras memorias recibidas: Pineda de Mar