50è aniversari

50è aniversari

26 de juny de 2008

Nou butlletí de l'Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella de Montgrí (Girona)Acabem el rebre el número 54, -corresponent al període abril-juny de 2008- del Butlletí Intersocial editat pels nostres col·legues de Torroella, amb interessants articles. Agraïm a la Junta Directiva d'aquesta entitat la tramesa de l'esmentat exemplar a la Secretaria de la FECAFIL.

Acabamos de recibir el número 54, -correspondiente al período abril-junio de 2008- del "Butlletí Intersocial" editado por nuestros colegas de Torroella, con interesantes articulos. Agradecemos a la Junta Directiva de esta entidad el envio del citado ejemplar a la Secretaria de la FECAFIL.