50è aniversari

50è aniversari

13 de gener de 2008

Número 27 de la publicació "Correo Polar" d'Alcanar

Vol. 2 - Núm. 27 - Juliol -Desembre 2007
*********
Agraïm a la Junta Directiva de l'entitat "Sociedad Española de Filatelia Polar" l'atenció que ha tingut amb aquesta Secretaria General trametent-nos aquest exemplar.
******
Agradecemos a la Junta Directiva de la entidad "Sociedad Española de Filatelia Polar" la atención que ha tenido con esta Secretaria General remitiendonos este ejemplar.