La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

12 de novembre del 2006

Novetat filatèlica: Barcelona als mata-segells, Patrimoni Urbà, 1947-2006BARCELONA ALS MATA-SEGELLS, PATRIMONI URBÀ, 1947-2006,
de Joan F. Molina, Octubre 2006
Recull de tots els mata-segells de les diverses administracions postals que mostren monuments i objectes relacionats amb la ciutat de Barcelona il·lustrats, amb informació sobre el dissenyador, esdeveniment, lloc on es va usar i organitzador. Disponible en paper per 25€, comandes a l'autor:
joanfbellido@hotmail.com
^0^
Recopilación de todos los matasellos de diferentes administraciones postales que muestran monumentos y objectos relacionados con la ciudad de Barcelona ilustrados, con información sobre el diseñador, acontecimiento, lugar donde se utilizó y organizador. Disponible en papel por 25 €, pedidos al autor: