La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

6 de novembre del 2006

Ecos de la XXVI Marenostrum de Tarragona


Exposició filatèlica, numismàtica i col·leccionisme, de caràcter no competitiu; de temàtica lliure, amb dues categories de participants: sènior i infantil, organitzada per SOFINUTA els dies 20 al 25 d'octubre proppassats. Va comptar amb l'edició de sobre oficial i de mata-segells especial commemoratiu
el dia 21-10-06.
***
Exposición filatélica, numismática y de coleccionismo, de carácter no competitivo; de temática libre, con dos categorias de participantes: senior e infantil, organizada por SOFINUTA los dias 20 al 25 de octubre pasados. Hubo edición de sobre oficial y de matasellos especial conmemorativo el dia 21-10-06.
***