La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

7 de novembre del 2006

Inauguració de les XXXV Jornadas Lopetélicas a Barcelona


Organització/organización:
A.C.F. Lope de Vega
Palau de Comunicacions
Barcelona
Del 7 al 9 de novembre
***