Montserrat

Montserrat

7 de novembre de 2006

Inauguració de les XXXV Jornadas Lopetélicas a Barcelona


Organització/organización:
A.C.F. Lope de Vega
Palau de Comunicacions
Barcelona
Del 7 al 9 de novembre
***