La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

12 de novembre del 2006

Coneguem les nostres entitats (VI): Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona

CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE BARCELONA
Fundat l'any 1924
C/ Rosselló, 183, entl. 1a
08036 Barcelona

Junta Directiva del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona. 2006/08
* * *
President: Salvador Clotet Madicó; Vicepresident 1r: Joan Vilaret Monfort; Vicepresident 2n: Ramon Artigues Archs; Secretari General: Jordi Campderrós Recasens; Tresorer: Joan F. Molina Bellido; Vocals: Joan Canela Salamero, Xavier Sanahuja Anguera, Salvador Moros Gascó, Joan Soler Lluís, Miquel Seco García, Manuel Martínez Fauste, Félix Ventosa Franqués i Rafel Comas Ezequiel.
*******

Junta Directiva de la Secció filatèlica del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona

President: Ramon Artigues Archs; Vicepresident: Joan Canela Salamero; Secretari: Miquel Seco García; Tresorer: Félix Ventosa Franqués; Vocals: Salvador Moros Gascó, Nicolau Vendrell Vilaplana i Antoni Contel Pallarès; Assessor tècnic de filatèlia i història postal: Jordi Campderrós Recasens.

********

Junta Directiva de la Secció numismàtica del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona

President: Joan Vilaret Monfort; Secretari: Xavier Sanahuja Anguera; Tresorer: Joan Soler Lluís; Vocals: Rafel Comas Ezequiel i Manuel Martínez Fauste.