La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

13 de novembre del 2006

Exposició "Medicina i Salut": 50 anys Hospital Dr. Trueta (Girona)

Inauguració oficial (10 de novembre) A la foto: La Dra. Montserrat Figuerola, gerent territorial de l'ICS -àmbit de Girona-, el subdelegat del Govern a Girona, Sr. Francesc Francisco-Busquets i el president de la Societat Filatèlica Gironina, Sr. Antoni Jiménez Maqueda
Inauguración oficial (10 de noviembre) En la foto: La Dra. Montserrat Figuerola, gerente territorial del ICS -ámbito de Girona-, el subdelegado del Govern a Girona, Sr. Francesc Francisco-Busquets y el presidente de la Societat Filatèlica Gironina, Sr. Antoni Jiménez Maqueda
A la foto: Públic assistent a la inauguració oficial de l'exposició commemorativa dels 50 anys de l' Hospital Dr. Trueta de Girona.
En la foto: Público asistente a la inauguración oficial de la exposición conmemorativa
de los 50 años del Hospital Dr. Trueta de Girona

Sobre oficial editat amb motiu d'aquesta exposició filatèlica

Sobre oficial editado con motivo de esta exposición filatélica