La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

25 de novembre del 2006

La secció filatèlica del CFNB col·labora amb el museu del Masnou


La secció filatèlica del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona ha col·laborat amb el Museu Municipal de Nàutica del Masnou junt a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en la realització d'un audiovisual sobre la Història del Masnou, s. XX", amb l'aportació de les emissions locals d'El Masnou de l'any 1937 i les seves dades filatelico-postals, amb destinació a la seva exhibició permanent; aquesta col·laboració figura en els títols de crèdit d'aquest audiovisual.
^0^
La sección filatélica del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona ha colaborado con el Museo Municipal de Náutica del Masnou junto a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la realización de un audiovisual sobre la “Historia del Masnou, s. XX", con la aportación de las emisiones locales del Masnou del año 1937 y sus datos filatélico-postales, con destino a su exhibición permanente; esta colaboración figura en los títulos de crédito de este audiovisual.
^0^