La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

8 de novembre del 2006

Coneguem les nostres entitats (IV): Societat Filatèlica i Numismàtica de Tarragona

SOCIETAT FILATÈLICA I NUMISMÀTICA DE TARRAGONA
Fundada l'any 1953
C/ Lluís Companys, 7, bl. I, baixos dreta
43005 Tarragona
***
JUNTA DIRECTIVA 2006

President:
Josep Foix Folguera
Vicepresident:
Sebastià Vila Ras
Secretari:
Jordi Xavier Giner Fèlix
Tresorera:
Cristina Queralt Domènech
Administradora:
Sílvia Latre Solé
Vocal 1r:
Pere Valls Recasens
Vocal 2n (adjunt president):
Moisès Hernández Rivera
Vocal 3r:
Josep Lladó Aragonés
Vocal 4t:
Enric Piñol Pallarés
Vocal 5è:
Carlos García Guillermo
Vocal 6è:
José A. Hernández González
Vocal 7è:
Adolf Marchena Mir
Vocal 8è:
Fidel Nieto Lara
Vocal 9è:
Isidre Vilà Solà