La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

13 de novembre del 2006

Coneguem les nostres entitats (VII): Sallent Filatèlic


SALLENT FILATÈLIC
Fundat l’any 1954
Apartat de correus, 7

08650 Sallent (Barcelona)

President: Miquel Estruch i Serra; Vicepresident: Joan Roca i Tresseras; Secretari: Jaume Riu i Ratera; Vicesecretari: Joan Sorribas i Subira; Tresorer: Josep Terradellas i Calveras; Vocals: Josep Canadell i Graells, Joana Coll i Hernández, Jaume Llobet i Subirana i Denise Durin i Picas.