La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

8 d’octubre del 2007

Notícies de la Societat Filatèlica i Numismàtica de Girona


Mata-segells núm. 1. Any 1953/Matasellos núm. 1 (1953)

Mata-segells núm. 76. Any 1981/Matasellos núm. 76 (1981)


Mata-segells núm. 130. Any 2003/Matasellos núm. 130 (2003)

********
El 12 de juliol de 2007, en la reunió de la Junta Directiva, van ser presentades les tres primeres xapes de cava amb la sèrie dels mata-segells emessos al seu dia per SOFIGI. S'han editat 500 xapes de cada mata-segells i, estaran a disposició del soci, fins a la fi d'existències, al preu de 1.50 € cadascuna. Interessats trucar als telèfons 972 213 409 Local Social, de 18.30 a 20.30 h.; Sr. Moreno 972 219 698 - 678 431 695; Sr. Maqueda 972 231 957 - 606 044 258, e-mail: antonijmaqueda@gmail.com
******
El 12 de julio de 2007, en la reunión de la Junta Directiva, fueron presentadas las tres primeras chapas de cava con la serie de matasellos emitidos en su dia por SOFIGI.
Se han editado 500 chapas de cada matasellos y estaran a disposición del socio hasta fin de existencias al precio de 1,50 € cada una. Interesados llamar a los tels. 972 213 409 Local Social de 18.30 a 20.30 h.; Sr. Moreno, 972 219 698 - 678 431 695; Sr. Maqueda 972 231 957 - 606 044 258; e-mail:
antonijmaqueda@gmail.com

Fotografia de l'acte d'entrega de la placa de plata de SOFIGI al Sr. Carles Páramo al despatx presidencial de la Diputació de Girona, el 17 de juliol de 2007. Van assistir el president de SOFIGI Sr. Antoni Jiménez Maqueda, el president d'honor Dr. Julià Maroto i el sr. Vicenç Fernández, creador dels dos llibres de “La Història de la Societat Filatèlica Gironina” en la seva etapa de secretari de SOFIGI.
***
Fotografia del acta de entrega de la placa de plata de SOFIGI al Sr. Carles Páramo en el despacho presidencial de la Diputación de Girona, el 17 de julio de 2007. Asistieron el presidente de SOFIGI Sr. Antoni Jiménez Maqueda, el presidente de honor dr. Julià Maroto y el sr. Vicenç Fernández, creador de los dos libros de “La Història de la Societat Filatèlica Gironina” en la su etapa de secretariode SOFIGI.