Montserrat

Montserrat

19 d’octubre de 2007

Inauguració oficial de dues exposicions filatèliques

27a MARENOSTRUM
Pati de la Diputació de Tarragona
Pg. de Sant Antoni, 100
Inauguració oficial avui a les 20 hores
Organització: SOFINUTA
***
27a Exposición filatèlica "Marenostrum". Patio de la Diputación de Tarragona. Pg. St. Antoni, 100. Inauguración oficial hoy a las 20 h.

36a Exposició filatèlica
Seu social: C/ Marquès del Duero, 15
Inauguració oficial avui a les 20 hores
Organització: Penya Filatèlica
***
36a Exposición filatélica. Sede social: C/ Marqués del Duero, 15.
Inauguración oficial hoy a las 20 h.