Montserrat

Montserrat

29 d’octubre de 2007

Algunes imatges de la 50a EXFILGRAMENET (Santa Coloma de Gramenet)
Fotos 1, 2 i 3: Dia de la inauguració oficial (Auditori Torre Balldovina) amb la presència del president de la FECAFIL, el president del Cercle Filatèlic i de les autoritats municipals de Santa Coloma
***
Fotos inauguración oficial con la presencia del presidente de la FECAFIL, el presidente del Cercle Filatèlic y de las autoridades municipales de Santa Coloma

Actuació del Jurat de la FECAFIL, amb els senyors Molina, Campderrós i Isern
***
Actuación del Jurado de la FECAFIL, con los señores Molina, Campderrós e Isern


Pere Martí, un dels expositors de la 50a EXFILGRAMENET,
amb la seva col·lecció
**
Pere Martí, uno de los expositores de la 50a EXFILGRAMENET,
con su colección