Montserrat

Montserrat

17 d’abril de 2007

Recordatori: reunió de la Junta Directiva

Dia: 28 d'abril de 2007
Hora: 16.30
Lloc: Sala núm. 3 Edificis Trade (Barcelona)