Montserrat

Montserrat

27 d’abril de 2007

40a Exposició filatèlica i numismàtica de la FINUSGAB


Aquesta exposició tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig de 2007, a la Sala d'exposicions de la Torre Agbar (Av. Diagonal, 211, de Barcelona). El certamen no serà d'àmbit competitiu, però comptarà amb un mata-segells especial dedicat a la Font del Trinxeraire.

L'esmentada font, que reprodueix un noiet espellifat, "el Trinxeraire", fou construïda l'any 1912, per l'escultor Josep Campeny Santamaria; està ubicada a la cruïlla de la Ronda de la Universitat amb el carrer de Pelai.

El dia 31 de maig, s'oferirà a la mateixa sala la conferència titulada "Els enteropostals, els grans desconeguts", a càrrec del publicista filatèlic Jordi Campderrós i Recasens.
****
Esta exposición tendrá lugar los dias 30 y 31 de mayo de 2007, en la Sala de exposiciones de la Torre Agbar (Av. Diagonal, 211, de Barcelona). El certamen no será de ámbito competitivo, pero contará con un matasellos especial dedicado a la Font del Trinxeraire.

La mencionada fuente, que reproduce un chiquillo desgarbado, "el Trinxeraire", fue construida el año 1912, por el escultor Josep Campeny Santamaria; está ubicada en la esquina de la Ronda de la Universitat con la calle de Pelai.

El dia 31 de mayo, se ofrecerá en la misma sala la conferència titulada "Los entero-postales, esos grandes desconocidos", a cargo del publicista filatélico Jordi Campderrós i Recasens.