Montserrat

Montserrat

25 de novembre de 2010

Convocatòria d'obertura de període electoral


Benvolgut president, benvolguda presidenta,

D’acord amb el que estableixen els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, s’obre el període electoral, amb la finalitat d’escollir una nova junta directiva.

El calendari electoral serà el següent, tal com estableix el capítol 6 del RRI:

-
26 de desembre de 2010
Data límit de presentació de candidatures
. (article 6.10 del RRI).
Les candidatures les heu de fer arribar a la Secretaria de la FECAFIL abans de la data límit.

-26 de gener de 2011
Proclamació de candidats
. (article 6.11 del RRI)

-
26 de febrer de 2011.
Votacions.