Montserrat

Montserrat

15 de novembre de 2010

Convocatòria reunió Junta Directiva de la Federació Catalana


Dia: 20 de novembre de 2010

Hora: 16.30

Lloc: Sala núm. 3 (Edificis Trade)

Localitat: Barcelona