Montserrat

Montserrat

19 de novembre de 2010

Butlletí Intersocial número 63 de l'Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella de MontgríButlletí Intersocial
Número 63
Segona edició
Any XIX
Tiratge: 120 exemplars
Edita: AFN Torroella de Montgrí