La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

7 de desembre del 2010

Memòria 2010: memòries rebudes de les entitats federades


1) Cercle Català de Col·leccionisme, de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

2) Los Aficionados Filatélicos (LAF), de Barcelona
3) Societat Filatèlica Gironina