Montserrat

Montserrat

8 de desembre de 2010

Convocatòria reunió extraordinària de la Junta Directiva

Dia: 11 de desembre de 2010
Hora: 16.30
Lloc: Sala núm. 3 (Edificis Trade)
Localitat: Barcelona