Montserrat

Montserrat

5 de setembre de 2007

Recordatori: reunió ordinària de la Junta de la FECAFIL


Dia: 15 de setembre de 2007

Hora: 16.30 hores

Lloc: Sala núm. 3 (Edificis Trade) Barcelona