La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

29 de setembre del 2007

Les edicions de la 50a Exposició filatèlica de Sallent (Barcelona)

Segell personalitzat/Sello personalizado (TU SELLO)

Sant Antoni M. Claret (talla de Rafael Salanich)

Casal natal de Sant Antoni M. Claret


Casal natal de Sant Antoni M. Claret


Temple/o de Sant Antoni M. Claret
*****
Agraïm a la directiva de Sallent Filatèlic la remesa d'aquests documents a la Secretaria General de FECAFIL.
*****
Agradecemos a la directiva de Sallent Filatèlic la remisión de estos documentos a la Secretaria General de FECAFIL.
****
Si alguna persona està interessada en la seva adquisició poden adreçar-se a:
Si alguna persona está interesada en su adquisición puede dirigirse a:
***
Sallent Filatèlic (SAF)
Sr. Miquel Estruch
Apartat, 7
08650 Sallent (Barcelona)