La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

3 de setembre del 2007

El Museu Torre Balldovina homenatja al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Santa Coloma de GramenetDurant els dies 1 al 29 de setembre, el Museu Torre Balldovina homenatja al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Santa Coloma de Gramenet, per la seva constància en la realització de les seves exposicions filatèliques (n'han celebrat quasi la meitat en aquestes dependències municipals).
**
Durante los dias 1 al 29 de setembre, el Museu Torre Balldovina homenajea al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Santa Coloma de Gramanet, por su constancia en la realización de sus exposiciones filatélicas (han celebrado casi la mitad en estas dependencias municipals).