Montserrat

Montserrat

16 de setembre de 2007

Més informació de la 36a EXPOFIL de Vilanova i la Geltrú


XXXVI EXPOSICIÓ FILATÈLICA
125è aniversari de l'Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú. Dies 19 al 27 d'octubre de 2007.
***
Organització: Penya Filatèlica, C/ Marquès del Duero, 15. Apartat de correus, 41, 08800 Vilanova i la Geltrú.
***
Més info: Tel. 938155794 (vespres)
pfvilanovailageltru@hotmail.com
http://penyafilatelicavng.blogspot.com/
***
XXXVI EXPOSICIÓN FILATÉLICA
125º aniversario de la Exposición Regional de Vilanova i la Geltrú.
Dias 19 al 27 de octubre de 2007.
***
Organización: Penya Filatèlica, C/ Marquès del Duero, 15.
Apartado de correos, 41, 08800 Vilanova i la Geltrú.
***
Más info: Tel. 938155794 (noches);