Montserrat

Montserrat

18 de març de 2007

Pròximes activitats de la Unión Española de Filatelia Olímpica (UEFO)

XXXIX Sessió oficial de l'Acadèmia Olímpica Espanyola a la
Universitat de Còrdova
XXXIX Sesión oficial de la Academia Olímpica Española en la
Universidad de Córdoba
Intervenen/intervienen: Comité Olímpico Español, Academia Olímpica Española, Universidad de Córdoba y Unión Española de Filatelia Olímpica

Primer Congrés de Centres d'Estudis Olímpics
Universitat de Granada, 21-23 de març de 2007

Primer Congreso de Centros de Estudios Olímpicos
Universidad de Granada, 21-23 de marzo de 2007
Intervenen/intervienen: Comité Olímpico Español, Academia Olímpica Española, Universidad de Granada y Unión Española de Filatelia Olímpica