Montserrat

Montserrat

23 de març de 2007

Darreres notícies del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona

Ahir, dia 22, a les 20 hores, es va celebrar a la seu social, l'Assemblea General Ordinària de la Secció filatèlica del Cercle. El president de la secció senyor Ramon Artigues, acompanyat pels seus directius, van donar comptes als socis assistents del primer any de la seva gestió. Es van aprovar unànimement l'acta de la sessió anterior, el comptes i les activitats que es van realitzar l'any 2006; el Sr. Artigues també va exposar a l'Assemblea quin serà el projecte de la secció per a l'any 2007.

****

En altre ordre de coses, es va informar als assistents quina és la nova pàgina web del Cercle, preneu-ne nota: http://www.cerclefnb.com/
****

Ayer, dia 22, a las 20 horas, se celebró en la sede social, la Asamblea General Ordinaria de la Sección filatélica del Cercle. El presidente de la sección, señor Ramon Artigues, acompañado por sus directivos, dieron cuentas a los socios asistentes del primer año de su gestión. Se aprobaron unánimemente el acta de la sesión anterior, las cuentas y las actividades que se realizaron en el año 2006; el Sr. Artigues también expuso a l'Asamblea el proyecto de la sección previsto para el año 2007.

****
Entre otro orden de cosas, se informó a los asistentes de cual es la nueva página web del Cercle, tomar nota:
http://www.cerclefnb.com/