La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

25 de març del 2007

Mig any del blog de la FECAFIL
Quan ha passat mig any de la inauguració oficial del blog de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) hem pogut constatar el poc interès que hi han posat les revistes especialitzades, malgrat haver-les comunicat aquest esdeveniment, que creiem que era molt important en el món de la filatèlia.


***


Cap de les revistes que encara romanen actives, després de la desaparició d'algunes de les més importants del sector, han dedicat ni tan sols unes línies al blog de la Fecafil, ni aquells col·laboradors d'algunes revistes especialitzades que escriuen sobres les activitats succeïdes a Catalunya. No sabem el perquè! Encara que ens ho imaginem.


***


Hem de fer notar que el blog de FECAFIL és l'únic existent a nivell de Federació territorial en tot l'estat espanyol; només la Federació Valenciana disposa d'una pàgina web, no d'un blog. La resta de federacions territorials, ni tan sols disposen d'un blog. Creiem que això és un fet prou notable perquè sigui mereixedor d'unes línies en les revistes especialitzades espanyoles.


**********


Cuando ha pasado medio año de la inauguracion oficial del blog de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) hemos podido constatar el poco interés que han demostrado las revistas especializadas, a pesar de haberles comunicado este acontecimiento, que creíamos que era muy importante en el mundo de la filatelia.
***
Ninguna de las revistas que aún permanecen activas, después de la desaparición de algunas de las más importantes del sector, han dedicado ni tan siquiera unas líneas al blog de la Fecafil, ni aquellos colaboradores de algunas revistes especializadas que escriben sobres las actividades sucedidas en Catalunya. No sabemos el porqué! Aunque nos lo imaginamos.
***
Hemos de hacer notar que el blog de FECAFIL es el único existente a nivel de Federación territorial en todo el estado español; sólo la Federación Valenciana dispone de una página web, pero no de un blog. El resto de federaciones territoriales, ni tan sólo disponen de un blog. Creemos que eso es bastante notable para que sea merecedor de unas lineas en las revistas especializadas españolas.
**********