La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

27 de gener del 2007

Projecte d'activitats 2007 de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Figueres


La Junta Directiva de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica del Casino Menestral Figuerenc, ens comunica els actes previstos per a l'any 2007:
***
Del 28 d'abril al 7 de maig
XLVII Exposició filatèlica i de col·leccionisme
***
29 d'abril
XXX Fira del segell, moneda i col·leccionisme
***
12 d'octubre
Fira del Pilar de col·leccionisme
****
La Junta Directiva de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica del Casino Menestral Figuerenc, nos comunica los actos previstos para el año 2007:
***
Del 28 abril al 7 de mayo
XLVII Exposición filatélica y de coleccionismo
***
29 abril
XXX Feria del sello, moneda y coleccionismo
***
12 octubre
Feria del Pilar de coleccionismo