Montserrat

Montserrat

2 de gener de 2007

Activitats 2006 de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica del Casino Menestral Figuerenc

Mata-segells especial 150è aniversari del Casino Menestral.
Estafeta temporal 30 abril 2006
Matasellos especial 150º aniversario del Casino Menestral.
Estafeta temporal 30 abril 2006

Dinar de germanor. Taula presidida per la Regidora de Cultura Sra. Isabel Pineda, el president de la Fecafil, Sr. Enric Mons i pel president de l'Agrupació Filatèlica, Sr. Angel Sánchez (7/5/06)

Comida social. Mesa presidida por la Regidora de Cultura Sra. Isabel Pineda, el presidente de la Fecafil, Sr. Enric Mons y por el presidente de la Agrupació Filatèlica, Sr. Angel Sánchez (7/5/06)

Homenatge als 5 socis més antics. A la foto -amb camisa groga- pren la paraula el soci núm. 2 Sr. Fajol (7 de maig de 2006).

Homenaje a los 5 socios más antiguos. En la foto -con camisa amarilla- toma la palabra el socio núm. 2 Sr. Fajol (7/mayo/06)

Fira del Pilar de Col·leccionisme. 12 octubre 2006.

Feria del Pilar de Coleccionismo. 12/10/06